Miljö

Vi är det enda glasmästeriet i sjuhärad som är miljödiplomerade. Det är en trygghet för dig att veta att vi gör allt för att mildra vår miljöpåverkan.

Vi arbetar aktivt med att lindra våra påfrestningar på miljön.
Vi samarbetar bland annat med Göteborgs kommun och LBC.
Vi återvinner allt vårt glas och har ett avancerat sopsorteringsystem där allt miljöfarligt avfall tas om hand.

Här kan du ladda ner dokument ang vår miljödiplomering.

Vi har gjort en miljödiplomering vilket bla innebär:

 • miljöansvarig person
 • identifiering och dokumentering av miljöpåverkan
 • miljöpolicy
 • miljöplan
 • miljöutbildning
 • kemikalieinventering
 • skriftliga rutiner för miljögranskning vid inköp
 • avfallsredovisning
 • regelbunden miljöinformation inom företaget.

 

Vi har sopsortering för:

 • Farligt avfallGbg_300dpi.gif
 • Glas
 • Metall
 • Wellpapp
 • Kontorspapper
 • Papp och kartong
 • Batterier
 • Lysrör
 • Glödlampor
 • Brännbart
 • Hushållssopor
 • Kompost
 • Mjukplast
 • Hårdplast